PERMOHONAN BANTUAN PENDIDIKAN (BAKTIDESA) KPLB

BORANG PERMOHONAN

Sila muat turun dan lengkapkan borang permohonan dibawah.

Muat Turun Borang
Permohonan Online

SENARAI DOKUMEN WAJIB

Borang permohonan yang telah lengkap diisi perlulah disertakan dengan dokumen-dokumen seperti di bawah. Semua salinan dokumen perlu disahkan oleh pegawai kerajaan daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional, Penghulu, Pengerusi JPKK, Ketua Kampung atau individu yang berkaitan.

  • Salinan Kad Pengenalan Pemohon;.

  • Salinan Surat Tawaran Masuk ke SBP/MRSM/ Sekolah Asrama Harian/Institusi Latihan Kemahiran dan Institut Pengajian Tinggi Awam;

  • Salinan Pengesahan Pendaftaran masuk ke SBP/MRSM/Sekolah harian/Institusi Latihan Kemahiran dan Institut Pengajian Tinggi Awam;

  • Salinan Penyata Pendapatan Bulanan/Slip gaji bulanan ayah/ibu atau waris/penjaga pemohon yang telah disahkan. Bagi pihak yang tidak mempunyai penyata pendapatan bulanan/slip gaji, pengesahan pendapatan adalah daripada Penghulu, Pengerusi MPKK, Ketua Kampung atau individu yang berkaitan; dan

  • Salinan muka hadapan Buku Akaun Bank/Penyata Ringkas Akaun Bank pemohon yang aktif. Akaun Tabung Haji (TH) dan Amanah Saham Nasional (ASB) adalah tidak diterima.

UNTUK PENGHANTARAN BORANG & PERTANYAAN LANJUT

URUS SETIA AKAUN AMANAH BAKTIDESA KPLB,

Bahagian Pelaburan dan Kawal Selia Anak Syarikat,

Kementerian Pembangunan Luar Bandar,

Aras 24, No 47,Persiaran Perdana, Presint 4,

62100 PUTRAJAYA.

No. tel : 03-8891 2237/2225/2215

No. fax: 03-8888 2336

www.ebantuan.rurallink.gov.my